Column kunsthistoricus Jaap Versteegh

Toon Kelder als kunstenaar van bijzondere verdienste gratis lid van Pulchri

In verband met mijn onderzoek ter voorbereiding van de monografie over leven en werk van Toon Kelder heb ik de beschikking gekregen over een verzameling persoonlijke documenten uit het bezit van de dochter van de kunstenaar. Hier zit allerlei interessant bronnenmateriaal tussen, zoals een brief aan Kelder afkomstig van het bestuur van het schilderkunstig genootschap Pulchri Studio te Den Haag. In deze brief, gedateerd 25 oktober 1932 en ondertekend namens het bestuur door voorzitter Willy Sluiter en secretaris H.  van der Stok, wordt Toon Kelder verzocht om als werkend lid toe te treden tot Pulchri Studio. Dit verzoek is op zichzelf niet opmerkelijk. Wat deze brief echter bijzonder maakt is dat de dan 38-jarige Toon Kelder als kunstenaar ‘van byzondere verdienste’ het aanbod krijgt gratis lid te worden ‘in de overtuiging, dat uw toetreding van groot belang is voor het Genootschap’. ‘De anders vereischte entreegelden (25 gld) behoeven door U niet te worden gestort.’ Onder de getypte brief is met de hand geschreven: ‘P.S. De schilders Permeke en Kees van Dongen ontvangen gelijktijdig ook een uitnodiging als boven’.

Dat Toon Kelder reeds op jonge leeftijd als kunstenaar succesvol was wist ik wel, maar dat hij ook door zijn collega’s zo gewaardeerd werd was mij niet bekend.

Jaap Versteegh

 

Dit bericht was geplaatst in de categorie Nieuws, Uncategorized. Bookmark de permalink.