Sculptuur Zonder Titel

De Stichting


Bestuur

  • Voorzitter: drs. Heins Willemsen
  • Penningmeester: dr. Frank van Hussen
  • Lid: mr. Joep Haffmans
  • Lid: mevr. Renée Deutsch-Kelder

Doelstellingen

  • Het bevorderen van de nationale en internationale bekendheid van Toon Kelder en het beschikbaar stellen van informatie over zijn werk
  • Het inventariseren van zijn oeuvre
  • Het uitbrengen van een monografie over Toon Kelder
  • Het organiseren van een tentoonstelling van zijn werk

Comité van aanbeveling
Prof. dr. Carel Blotkamp, Emeritus Hoogleraar Kunstgeschiedenis VU
Prof. dr. Rudi E.O. Ekkart, Bijzonder Hoogleraar UU & Directeur Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag
Dr. Jonneke Jobse, Universitair docent Moderne en Hedendaagse Kunst VU
Prof. dr. Frits Scholten, Hoogleraar Kunstgeschiedenis VU & Hoofdconservator Beeldhouwkunst Rijksmuseum, Amsterdam
De heer Willem de Winter, eigenaar Kunsthandel E.J. van Wisselingh & Co, Haarlem